Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING NEAT KITCHEN

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van je gegevens?
Neat Kitchen, gevestigd aan de raasdor[erweg 125,1175kv Lijnden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken op 0640398526 of info@neatkitchen.nl

Wij verkopen geen persoonsgegevens
Neat Kitchen gebruikt persoonsgegevens enkel en alleen voor haar eigen dienstverlening. Persoonsgegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling
De volgende gegevens worden opgeslagen:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Neat Kitchen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het verwerken van een bestelling en bij jou te kunnen bezorgen
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Neat Kitchen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Neat Kitchen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Neat Kitchen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Neat Kitchen deelt persoonsgegevens enkel met partijen die van belang zijn voor het verwerken en versturen van je bestelling.

Betalingsgegevens
Voor het verwerken van betalingen maken wij gebruik van de payment service provider Mollie. Mollie heeft contracten met de diverse banken, creditcardmaatschappijen en aanbieders van achteraf betalen. Lees hier de privacyverklaring van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy.

Beveiliging van jouw gegevens
Neat Kitchen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben een groot aantal beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van jouw gegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

Alle communicatie met onze website is versleuteld via SSL. Hierdoor is het onmogelijk voor derden om informatie die je op onze website invult, tijdens de gegevensoverdracht te onderscheppen.

Toegang tot persoonsgegevens door medewerkers van Neat Kitchen is afgeschermd, zodat enkel relevante medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Personalia en adres bewaren wij voor 2 jaar vanwege onze administratie. Daarna worden alle gegevens gewist. We zijn verplicht facturen voor 7 jaar na aankoop te bewaren. Daarna worden alle gegevens gewist.

Inzicht in de verzamelde persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Neat Kitchen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@neatkitchen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Neat Kitchen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies
Neat Kitchen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.